Milieu vriendelijke bestrijding


Milieuvriendelijk bestrijden is soms iets langduriger als chemisch maar zeker op den duur effectiever.
Zeker wat betreft de veiligheid voor u en voor het milieu.

Als eerste,
Waarom zit de plaag juist bij u?
Heel simpel, de plaag voelt zich bij u thuis.
Alle omstandigheden in uw huis zijn optimaal voor de plaag, b.v.
Optimale luchtvochtigheid,
Optimale temperatuur,
Voldoende schuilplekken,
Voldoende voedsel.

Alom, zorg voor ongunstige omstandigheden.
Veel van onze producten zijn gebaseerd op het ongunstig maken van de omstandigheden voor de visjes.
Indien een plaag geen gunstige verblijf plekken meer kan vinden, zal deze op de duur verdwijnen.
Hier kunt u de artikelen bestellen om veilig op milieuvriendelijke wijze de plaag te lijf kan gaan.
De midden zijn voor alle soorten visjes, dus voor Zilver- Papier- en Ovenvisjes.

Probeer uw buren ervan te overtuigen dat ook bij hen een behandeling noodzakelijk is. Vaak geeft een aanpak bij een heel blok de beste resultaten.